MOBILNE LABORATORIUM

odbitki wysokiej jakości

NOWY WYMIAR

FOTOGRAFII PAMIĄTKOWEJ

RÓŻNE FORMATY

od 10X15-21X30

loga

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020